Arrangemang av Eric Sahlström-låtar

Under hösten har Niklas arrangerat några av Eric Sahlströms kompositioner på uppdrag av Eric Sahlström Institutet. Fem av låtarna har arrangerats för barngrupp, från nästan nybörjare till de som spelat lite längre. Tanken är att arrangemangen ska kunna användas i undervisning i
t ex musikskolor runt om i landet.
Niklas har även arrangerat tre låtar för ESI All Time Band, ett storband bestående av gamla och nuvarande  elever på spelkursen.
Uruppförandet av arrangemangen skedde på Oktoberstämman i Uppsala 26 okt.