Hösten 2023

Här kommer höstens verksamhet. Plus undervisningen på ESI och Kapells, det blir fint. Hoppas vi ses någonstans!

3 sept Ahlberg, Ek & Roswall, kurs och konsert, Slaka spelmansstämma, Linköping
9 sept Kverrestad-Mörsil (Comén och Roswall), Härnösands fhsk.
11 sept AER med Ulrika Bodén, Jazzklubben Sundsvall
14 sept Ralsgård & Tullberg kvartett, Landskrona teater
23 sept Ahlberg, Ek & Roswall, Fränder & Vänner Folkmusikfestival, Uppsala
14 okt Ralsgård & Tullberg kvartett, Norrköpings folkmusikfestival
27 okt Carr & Roswall, Tonsalen, Huddinge
28 okt AER med Ulrika Bodén, Oktoberstämman, Uppsala
2 nov AER med Ulrika Bodén, St. Simeon church, Hamburg-Osdorf
3 nov AER med Ulrika Bodén, Kulturcentrum Malzhaus, Tyskland
4-5 nov AER med Ulrika Bodén, Playground festival of early music, Tyskland
3 dec Roswall, Ek, Bodén m fl, GA-kyrkan, Sundsvall: Världens jul av Yamandu Pontvik
9 dec Carr & Roswall, konsert och dans, Värstaborg, Sundsvall
10 dec kl 16 och kl 18, AER med gäster, Teater Soja, Sundsvall