Bilder

Pressbilder, fotograf ska anges. Pressbilder på de olika grupperna under respektive grupps sida.

foto: Olle Melkerhed
foto: Olle Melkerhed
foto: Anna Gullmark
foto: Anna Gullmark
Foto: Anna Gullmark
Foto: Anna Gullmark

grupper1   grupper3   grupper3,5

Ulrika Bodén med vänner   Roswall:Carr   NHO

foto: Anna Gullmark   grupper5   moraharpa detalj liggande

 

nyckelharpa